Nechte se vytrhnout z každodennosti

Multižánrový happening, který se poprvé konal v podchodu pod Frýdlantskými mosty 12. a 13. 5. 2022 v Ostravě. Site-specific pásmo performancí, hudby, tance, projekcí a instalací. Hlavní prvek? Podchod! Podchod chátrá, nevzkvétá. Vytvořen lidmi by měl být lidmi zase opečováván. Když přírodu necháme být, vzkvétá, když fabrikovaný prostor necháme být, chátrá. Rozpadá se na fragmenty.

Akci organizuje Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-příroodovědecké fakulty Slezské univerzity s podporou dalších kulturních či vzdělávacích institucí. S první ideou na uspořádání akce v těchto místech přišel Jan Vlček, který hned u Frýdlantských mostů žil a denně chodil inkriminovaným podchodem. Následně oslovil Moniku Horsákovou a Viktóriu Pejkovou, s nimiž celý happening začal nabývat jasné kontury.

Navazujeme na kultovní akci z roku 1989
Akce Ahoj, lidi proběhla v podchodu před 12. května 1989 a byla akcí nastupující generace ostravské umělecké scény 80. let, která nechtěla být spojována s žádnými oficiálními strukturami. Nejsme jejich epigony, ale chceme navázat na jejich aktivitu a angažovanost ve tvorbě a k životu v měnícím se městě. Proto jsme symbolicky zvolili termín konání happeningu v druhém květnovém týdnu.

Na co se můžete těšit?
Program nabídne výstavy, performance, koncerty, filmové projekce či přednášky a platformu pro diskusi o veřejném prostoru. Co je to vlastně veřejný prostor? Čí je? Kdo ho spravuje? Jak ho kultivovat? Kdo rozhoduje o tom, jak má vypadat? Počínaje 3. ročníkem je happening vždy tematicky zacílen. Letošním ročníkem by mělo rezonovat téma udržitelnosti, životního prostředí a adaptace měst na klimatickou změnu. 

Co znamená site-specific?
Prostor, věc, fragment je rovnocenným partnerem umělce. Nepodléhá hodnotícímu soudu, je naplno vnímán – u každého umělce jinak. Skrze umělce divák zase vnímá úplně jiným způsobem, podle svého asociačního rejstříku. Není řečeno, co je správný způsob. Prostor je spojován nebo propojován. Asociace myšlenek se větví, propojují, boří.

Pro site-specific umění je podstatné jeho žánrové neurčení. Vše, co s prostorem naváže dialog, vše co se v něm objeví, je jeho momentální součástí.

Tím, že chápání performance není dané, je jeho působení srozumitelnější i pro lidi, kterým je vnímání nějakým způsobem ztíženo. Chceme, aby byl happening přístupný pro všechny. Spolupracujeme proto s organizacemi pro lidi s hendikepem.

Nechceme produkovat velkolepá díla, důležité je pro nás, že v prostoru něco vznikne. Propojovat světy různorodých tvůrců. Navázat kontakt umělce a diváka. Vést s ním diskusi. Snahou je bořit mezigenerační nebo sociální bariéry. Chceme prostoru na okamžik vdechnout život.

Akce probíhá pod záštitou starosty Moravské Ostravy a Přívozu.