Kontakt

Facebook: @podchod4793
Instagram: @podchod4793
E-mail: monika.horsakova@fpf.slu.cz

Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity
Hauerova 728/4, 746 01 Opava