Chceme naši akci PODCHOD zpřístupnit všem bez rozdílu

Uvědomujeme si, že v naší společnosti žijí lidé s různými potřebami. Multižánrový happening PODCHOD proběhne v bezbariérovém prostoru Frýdlantských mostů. Velmi rádi uvidíme mezi kolemjdoucími také osoby se sluchovým či zrakovým postižením. Na vybrané akce zajistíme tlumočníka do českého znakového jazyka a asistenta na prostorovou orientaci. Před samotnou akcí zveřejníme leták, kde budou jednotlivé zpřístupněné akce zaznamenány.

Za spolupráci v přístupnosti děkujeme organizacím Tichý svět a Kafira.